Velkommen til Holstebro folkedanserforening


Her på hjemmesiden vi vil bringe det der sker i foreningen.

Foreningen har 3 voksenhold, hvoraf et er for begyndere desuden et kursus hold for seniorer. I årets løb holder foreningen også andre arrangementer for foreningens medlemmer og gæster udefra, som altid er velkomne.

Øve tider og fester kan man finde under fanen Sæsonplan, desuden vil vi her på forsiden lægge links til plakater i takt med de bliver offentliggjort.
@---@---@---@---@
23-02-2019. kl: 19.3o, Hardsyssel Spillemandstræf. >Indbydelse og program klik her<
@---@---@---@---@

Generalforsamling 15-02-2019

Generalforsamlingen meget kort refereret, endelig referat bliver pålagt senere.

Fremmødt 35 medlemmer + 2 gæster
I beretningen nævnte formanden bl.a. jubilæumsfesten, som havde været meget vellykket.
Juletræ for børn blev desværre aflyst på grund af sygdom.
Medlemstallet var igen faldet, og er nu 98 plus 24 passive og 47 kursister.
Regnskabet viste et mindre underskud, der skyldes jubilæumsfesten.
Under indkomne forslag blev §3 og §11 ændret/tilrettet, så de der fremtidssikret mod de ændringer der kan komme i tilknytning til de interessesammenslutninger der har med folkedans at gøre. Desuden fik bestyrelsen bemyndigelse til at vurdere og tage konsekvens af Folkedans Danmarks næste landsmøde, som kan give et uacceptabel kontingentstigning.
Bestyrelsen og revisorer blev genvalgt.
>webmaster<
@---@---@---@---@
Vil du følge med i hvad der sker på folkedanserområdet i Vestjylland, så følg det i
Facebookgruppen Folkedans i Vestjylland
@---@---@---@---@

Indbydelser til kurser og arrangementer i andre foreninger!

Søndag 2. juni 2019, Folkedansens dag i Tivoli ->klik her<-

Nyhedsbrev Region Midtjylland ->klik her<-


Se indbydelserne i lidt af hvert, eller klik på billedet!
@---@---@---@---@Vi har oprettet en ny fane, Lidt Af Hvert, hvor vi bl.a. bringer medlemmers indlæg, filmstumper og andet som kan have foreningens medlemmers interesse men ikke går ind under de øvrige fanetitler.

Der forbeholdes ret til redigering og afkortelse af det fremsendte, og afvisning af stof der ikke efterlever de almene etiske regler eller modarbejder foreningen.
@---@---@---@---@
Opdateret d. 16.2.2019